Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactometer nedir?

lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


gastral : a. Mide ile ilgili.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


kerectasis : n. Kornea'nın kısmen çıkarılması, kerektomi.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


move : v. İşletmek (barsak).


optometrist : n. Optometri uzmanı.


ora : n. (pl. orae). Kenar, çizgi, sınır.


pericholecystic : a. Safra kesesi çevresinde bulunan.