Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactometer nedir?

lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


maietics : n. See: obstetrics.


melanopathy : n. Cilt pigmantasyon fazlalığı, aşırı cilt pigmantasyonu.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


oite : n. Dişi bakteri.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.


scarlatinal : a. 1. Kızıl ile ilgili; 2. Kızıl'a bağlı, kızıl'ın sebep olduğu.