Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactometer nedir?

lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


pararenal : a. Böbrek yakınında, böbreğe komşu,böbreğe bitişik.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


perisynovial : a. Sinovyayı saran.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.


pragmatics : n. See: Pragmatism.


quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.


radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.