Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactometer nedir?

lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


chickenpox : n. Su çiçeği.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


gluside : n. See: Saccharin.


uveoscleritis : n. Üvea ve skleranın birlikte iltihabı.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.