Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lactolase nedir?

lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


extrauterine : a. Rahimdışı.


fertilization : n. See: Fecundation.


glutinous : a. Yapışkan.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


hydroxyproline : n. biochem. Tabi aminoaist.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


intraretinal : a. Retina içinde.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.