Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lactolase nedir?

lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


infra- : pref. Alt.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


megacephalic : a. Büyük kafalı.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


proctocolitis : n. Kalın barsağı ve rektumu ilgilendiren iltihabi durum.