Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactolase nedir?

lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


inter- : pref. Ara, arasında.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


marginoplasty : n. Herhangi bir oluşumun çevresel kısmı veya kenarı üzerinde yapılan estetik ameliyat, özellikle göz kapağı kenarı üzerinde uygulanan estetik ameliyat, marginoplasti.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


perphenzine : n. Antiemetik ve trankilizan bir ilaç.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


phrynoderma : n. A vitamini noksanlığından ileri gelen kuru dermatoz.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.