Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactolase nedir?

lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hemophilus : n. Bir bakteri çeşidi.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


lordoma : n. See: Lordosis.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


odontexesis : n. Dişlerin bakımı.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


pharmaceutics : n. 1. Eczacılık sanatı, ilaçlarnı hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kulanılan ilaçlar, tıbbi ilaçlar.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


polychromemia : n. Kanın boya maddesinin çoğalması, polikromemi.


pyarthrosis. : n. Eklem boşluğunda cerahat toplanması, ipyartroz.