Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactogenic nedir?

lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


ophthalmocopia : n. Göz yorgunluğu, oftalmokopi, astenopi.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


polymer : n. biochem. Elementlerinin ağırlık oranları bir olup ta molekül ağırlıkları farklı olan mürekkeplerden biri, polimer.


psychochemotherapy : n. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisi için ilaçlardan yararlanılması.


reticuloma : n. Retiküloendotel kaynaklı hücrelerden oluşmuş tümör.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.


sarc(o)- : perf. Et.