Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactogenic nedir?

lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blood : n. Kan, sanguis.


demise : n. Ölüm, vefat.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hydromyrinx : n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı nedeniyle timpan zarının gerilmesi.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


intracorporeal : a.Vücut içi, vücut içinde.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


neuroepithelium : n. 1. Sinirsel uyarımları alan ve nakleden özelleşmiş epitel hücresi (içkulağın tüylü hücreleri ve göz dibindeki çomak ve koni tabakasındaki hücreler gibi); 2. Embriyonda beyin-omurilik eksenini yapan epitel.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


recipient : n. Alıcı, kendisine kan verilen kimse.


saprophyte : n. Organizmalar üzerinde yaşayan nebati asıllı mikroplar, saprofit, çürümüş organik maddelerle beslenen nebati organizma.


stercoremia : n. Uzun süre barsaklarda kalan dışkıdan emilen toksik maddelerin kana geçmesi sonucu oluşan zehirlenme hali.


stereocolposcope : n. Vagina ve serviks uteri'deki yüzeyel hücreleri üç boyutlu büyüterek gözle muayenesini sağlayan alet, stereokolposkop.