Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lactogenic nedir?

lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith : n. Bronş taşı.


bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


gonococcic : a. See gonococcal


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


utero-ovarian : a. Rahim ve yumurtalığa ait.


hyalophagia : n. am yeme, hiyalofaji.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


orthuria : n. Normal işeme.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


perioptometry : n. Gözün görme alanının veya görme keskinliğinin ölçülmesi.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


polyandry : n. 1. Bir kadının birden fazla erkekle, aynı anda evli olması hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2. İki veya dahafazla erkek pronucleus7un aynı dişi pronucleus'la birleşmesi.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.


psychoasthenics : n. Zeka geriliği ve tedavisini konu alan bilim dalı.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik