Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lactogenic nedir?

lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacao : n. pl. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, bu tohumlardan kakao, çukulata ve kakao yağı elde edilir.


cicatrix : n. See: Scar.


denitrification : n. biochem. Azotunu ayırma.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


fibrocartilage : n. İçinde fibröz doku ihtiva eden kıkırdak.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


mouse : n. Fare.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.