Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactogen nedir?

lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.

human plaental lactogen : Gebelik esnasında plasentadan salgılanan bir hormon (Gebelik esnasında memelerin gelişme ve büyümesi yanında fetüsün de normal gelişmesinde etkili rol oynar. 10. gebelik haftasıdan itiaren gebe serumunda varlığı gösterilmiştir, keza bu hormonun kandaki seviye düşüklüğü, gebenin düşük yapacağına işaret sayılabilir);


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


chlorodyne : n. Meyan kökü, şeker pekmezi ve sirop simple içinde karıştırılmış durumda olan morfin, eter ve kloroform çözeltisi.


cinnamene : n. See: Styrene.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


uvel : a. Üveaya ait.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


malalignment : n. Dişin yer değiştirmesi.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


nonadherent : a. Yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen.


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


postanal : a. Anusun arkasında yer alan.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.