Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactogen nedir?

lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.

human plaental lactogen : Gebelik esnasında plasentadan salgılanan bir hormon (Gebelik esnasında memelerin gelişme ve büyümesi yanında fetüsün de normal gelişmesinde etkili rol oynar. 10. gebelik haftasıdan itiaren gebe serumunda varlığı gösterilmiştir, keza bu hormonun kandaki seviye düşüklüğü, gebenin düşük yapacağına işaret sayılabilir);


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleedingtime : n. Cildin delinmesi halinde kanamanın kendiliğinden durması için gereken süre, kanama zamanı.


cardiant : n. 1. Kalb üzerine etki gösteren ilaç, kalbi uyarıcı ilaç; 2. a. Kalbi etkileyen, kalbi tutan.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


ensiform : a. Hançerbiçim, hançeri.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


fungiform : a. Mantarbiçim, fungiformis.


haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


perimyositis : n. Kası saran bağ dokusu iltihabı, perimiyozit.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.