Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactogen nedir?

lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.

human plaental lactogen : Gebelik esnasında plasentadan salgılanan bir hormon (Gebelik esnasında memelerin gelişme ve büyümesi yanında fetüsün de normal gelişmesinde etkili rol oynar. 10. gebelik haftasıdan itiaren gebe serumunda varlığı gösterilmiştir, keza bu hormonun kandaki seviye düşüklüğü, gebenin düşük yapacağına işaret sayılabilir);


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


groin : n. kasık.


immunodepressant : n. Bağışıklığı önleyici herhangi bir madde.


income : n. Vücuda giren gıda.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.