Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactogen nedir?

lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.

human plaental lactogen : Gebelik esnasında plasentadan salgılanan bir hormon (Gebelik esnasında memelerin gelişme ve büyümesi yanında fetüsün de normal gelişmesinde etkili rol oynar. 10. gebelik haftasıdan itiaren gebe serumunda varlığı gösterilmiştir, keza bu hormonun kandaki seviye düşüklüğü, gebenin düşük yapacağına işaret sayılabilir);


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


cervicocolpitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın müştere kiltihabı.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


odontic : a. See: Dental.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


reimplantation : n. Bir organ veya kısmın tekrar yerine yerleştirilemsi.


scrofuloderma : n. Sıracalı bir cilt hastalığı.


sternoclavicular : a. Sternum ile köprücük kemiğine ait olan, her iki kemiği birlikte ilgilendiren.