Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactoflavin nedir?

lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


classification : n. Tasnif.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


dilated : a. Genişlemiş.


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.


radio-element : n. Radyoaktif element.


sapr- : pref. Çürük, çürümüş, çürük madde.


selfwise : a. Embriyonik bir dokudan çıkarılıp başka bir dokuya aşılandığında, aşının ilk çıkarıldığı yerdeki niteliklerine göre büyüyüp gelişmesi.


sternohyoideus : n. Sternohiyoid kas.