Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactoflavin nedir?

lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatopathy : n. Herhangi bir deri hastalığı.


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.