Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactodensimeter nedir?

lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chewing : n. Çiğneme


decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


enterospasm : n. Barsak koliği.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


intercondylar : a. Lokmalararası.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


hepato- : pref. See: Hepatic.


hydronephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi, hidronefroz.


hypodermal : a. İç zara ait.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


pomade : n. Merhem, pomat.


scordinemia : n. Esneme ve gerilme.


spermatozoicide : n. Spermatozoidleri yok eden ilaç.