Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactodensimeter nedir?

lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogenic : n. Bronşlardan menşe alan, bronş kaynaklı.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


exogenic : a. Vücut dışından doğan, dış sebebe bağlı, dış kaynaklı.


mia tooth : Köpek dişi


fluocortolone : n. Tropikal bir kortikosteroid.


gonadectomy : n. Gonadların ameliyatla çıkarılması.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


iliacus : n. Kalça kası, musculus iliacus.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


midbrain : n. See: mesencephalon.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


pseudocirrhosis : n. Perikardit sebebiyle meydana gelen karaciğer sirozu.


shallow : a. Derin olmayan, sığ (Çukurluk vs. hakkında)