Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactocrit nedir?

lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


hemiamyosthenia : n. Vücudun tek tarafında kas kuvvetsizliği.


infrared : a. Tayfın kırmızıdan daha uzun ışınlarına ait, enfraruj.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


phrenitis : n. Frenits, 1. Çılgınlık, cinnet; 2. Bilinç kaybı; 3. Beyin iltihabı; 4. Diyafram iltihabı.


pneumococcidal : a. Pnömokokları yokeden.


potator : n. Ayyaş.