Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactocrit nedir?

lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


hexonic : a. biochem. Hekson esaslarına ait.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


innominate : a. Adsız, isimsiz.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


pharmaceutic(al) : a. Eczacılığa ait, ilaç kullanışına ait ispençiyari, ecza (ilaç) ile ilgili.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.