Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactocrit nedir?

lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


giddiness : n. Baş dönmesi, denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali.


gliococcus : n. Jelatinli madde olşan mikrokok.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


ioduria : n. İdrarda iyot veya iyot bileşikleri bulunuşu.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


movement : n. Hareket.


polychromatic : a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.