Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactocrit nedir?

lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


gangliated : a. Ganglion'lar gösteren, ganglionlara sarılmış.


inter- : pref. Ara, arasında.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


lypothymia : n. See: Melancholia.


meso-ileum : n. İleum mezosu.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


pantie-girdle-syndrome : n. Oturarak iş gören ve pantolon tipi bir alt giysi giyen kadınlarda bacakların geceleri şişmesi.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


perpendicular : a. Düşey, perendicularis.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.