Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactocrit nedir?

lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


metamorphosis : n. Canlıların veya dokuların yapılarının veya şekillerinin değişmesi, metamorfoz.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


smelling salts : n. Bir miktar amonyak ihtiva eden ve inhalasyonu sonucunda uyaran olarak etki eden bir karışım.


somatotonia : n. Kasların kuvvetli olması hali, kas kuvveti.


spermatid : n. Spermatozoon'u meydana getirmek üzere sekonder spermatosit'in ikiye bölünmesinden oluşan hücre.