Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lactocele nedir?

lactocele : n. See: galactocele.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


centrum : n. Merkez, orta


climacterium : n. Adetten kesilme, kadınların jenital hayatlarının söndüğü dönem (Belirtileri: Adetin kesilmesi, jenital organlarda gerileme, yağlanma ve geçici sıcaklık duygusu, kalb çarpıntısı, uykusuzluk, yarım baş ağrısı, asabiyet).


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


entrance : n. Giriş, giriş lyeri.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


hyposomnia : n. Uykunun patolojik olarak azalması, uykusuzluk, hiposomni.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


streptococcus : n. (pl. Streptococci). 1. Streptokok (See: Bacterium); 2. Şizomiset ailesinden olan bakteri.