Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactocele nedir?

lactocele : n. See: galactocele.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


chlorocresol : n. Koruyucu olarak kullanılan bir bakterisid madde.


defloration : n. Kızlık zarının yırtılması.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


glottal : a. Glottis'e ait, glotticus.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


melasma : n. Deride siyah lekeler hasıl olma hastalığı.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


roof : n. Bir oluşumu üstten örten kısım, çatı, dam.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.


serosamucin : n. İltihabi serum ifrazında bulunan bir protein.


sialogenous : a. Salya (tükrük) yapan, siyalojen.


stoke : n. Bir viskozite birimi (lüzuciyet).


subthoracic : a. Göğüsaltı, göğüs altında bulunan.


thermography : n. Teşhis amacıyla vücutta meydana gelen ısı değişmelerinin bir fotoğraf kağıdı üzerine yazılı olarak kaydedilmesi.