Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactocele nedir?

lactocele : n. See: galactocele.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


papilledema : n.Göz diski ödemi.