Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactobacillus nedir?

lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


cytodesma : N. doku hücrelerini birbirine bağlayan bağlantılar, hücreler arası bağ görevi gören doku kısımları.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


funicular : a. Fonikül (funiculus) e ait, foniküler.


histoblast : n. Doku hücresi.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


pachymeningopathy : n. İltihapsız Dura mater hastalığı.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


serosynovitis : n. Serum toplanması ilemüterafık sinovit.


stromatogenous : a. Stroma'dan kaynaklanan, stromadan gelişen.


telogen : n. Saç büyümesi siklusunda dinlenme safhası, telojen.


tetrachrotic : a. Nabızda dört yükseme dalgası gösteren.