Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lactobacillus nedir?

lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


colpoxerosis : n. Vagina kuruluşu, vagina mukozasının normal nemliliğini kaybederek kuruluk göstermesi.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


nevus : n. Ben.


picorna virus : n. Tamamen ribonukleik asitten yapılı olan çok küçük viruslardan meydana gelen bir grup mikro-organizma.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


prostate : n. Mesanenin altında ve sidik yolunun başlangıcında bulunan jenital sisteme ait bir bez, prostat (erkeklerde) prostata.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.