Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactin nedir?

lactin : n. See: lactose.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


ideal : n. Mükemmel şey, ideal


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


lyze : v. Eritmek.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


osteological : a. Osteolojiye ait.


paranephritis : n. 1. Böbrek çevresindeki bağ dokusunun iltihabı; 2. Böbreküstü bezi'ni saran kapsülün iltihabı, adrenal (suprarenal) kapsül iltihabı, paranefrit.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.