Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactigenous nedir?

lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


esophagography : n. Kişiye radyo-opak madde eriyiği içirilmesini takiben x ışınları aracılığıyla yemek borusu filminin alınması, ezofagografi.


feeblemindedness : n. Zeka geriliği, budalalık.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


gomphosis : n. Dişleri yuvalarına rapteden sinir, kakılmış eklem (dişlerle alveoller arasındaki mafsallanma şekli).


intermaxillary : a. Maksillalararası.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


histo- : pref. See: Hist-.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


lipofuscin : n. Çeşitli hayvansal dokularda bulunan melanine benzer kahverengi bir yağ pigmenti, lipofüsin.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


postnecrotic : a. Nekroz sonu, nekroz sonrası.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.