Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactigenous nedir?

lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexual : a. Hem erkek hem dişi, iki cinsiyetli, hünsa.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


coital : a. Cinsel birleşim (coitus) ile ilgili.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


depilatory : a. Kıl döken.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


perisinusitis : n. sinusu saran maddenin iltihabı.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


phrenesis : n. Zihinsel bozukluk, delilik.


psych : pref. Akıl, zihin, ruh anlamına önek.