Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactigenous nedir?

lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caroticus : n. Karotise ait, karotik.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


digital : a. El veya ayak parmağına ait, digitalis.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


scalma : n. Solunum güçlüğü ve öksürükle belirli, bulaşıcı ve ateşli bir at hastalığı.