Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactifuge nedir?

lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


boric : a. biochem. Borik, borakslı.


bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


girdle : n. Kuşak kemer.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


juxtangina : n. Yutak kaslarının iltihabı.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


mening(o) : pref. Meninksler.


myomagenesis : n. Miyom gelişimi, miyomajenez.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).