Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lactifuge nedir?

lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


encyesis : n. Normal gebelik.


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.


spur : n. Mahmuza benzer sivri kemik parçası.