Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lactifuge nedir?

lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


bubo : n. Kasıktaki lenfa bezlerinin jenital hastalıklar neticesi, şişmeleri, hıyarcık, bubon, köpek memesi.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


electroplexy : n. See: electropherapy.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


iodometry : n. See: iodimetry.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.


pyelolithotomy : n. Piyelondan taş çıkarma ameliyesi.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)


skiascopy : n. 1. Gözdek refraksiyon kusurunun objektif olarak belirtme metodu, skiyaskopi, skiametri; 2. Vücut radyoskopisi, flöroskopi.


solubility : n. Suda erime yeteneği, eriyebilme.


stomatoschisis : n. Üst dudağın doğuştan yarık oluşu, yarık dudak, tavşan dudağı.