Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactifugal nedir?

lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bland : n. Orta şiddetle, tahriş etmeyen, yatıştırıcı.


brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


guanoclor : a. Antihipertansif, tansiyon düşürücü.


gypsum : n. biochem. Kalsiyum sülfat (CaSO4).


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


lechopyra : n. Genital enfeksiyona bağlı doğum sonu ateşlenme, lohusalık huması.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


mucific : a. See: Muciferous.