Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactifugal nedir?

lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


confluence : n. Toplak, confluens.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


embryoplastic : Embriyon oluşumuna ait, embriyoplastic


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.