Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactiferous nedir?

lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.

lactiferous ducts : Süttaşır kanallar, ductuli lactiferi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cretinous : a. Miskin(leşmiş).


cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


galactosis : n. Süt oluşu.


homolateral : a. Aynı tarafta.


hypaphrodisia : n. Cinsel arzuda azalma, cinsel arzunun azalması ile belirgin durum.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.