Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactiferous nedir?

lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.

lactiferous ducts : Süttaşır kanallar, ductuli lactiferi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphoresis : n. Ter, terleme.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


intra- : pref. İçinde, içi.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


odontocnesis : n. Dişeti kaşıntısı.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


phrenicotripsy : n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


ptosis : n. Bir organın anatomik (normal) yerinden daha aşağıya inmesi düşmesi (Bu kelime üstgöz kapağının kasındaki felç yüzünden yukarı kalkmasının adı gib de kullanılır).


pylethrombophlebitis : n. Kapı toplardamarın trombozu ve iltihabı.


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


retinene : n. Işık tesiriyle rodopsin şeklini alan bir pigment.