Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactiferous nedir?

lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.

lactiferous ducts : Süttaşır kanallar, ductuli lactiferi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


moniliasis : n. Monilia cinsi mantarların, özellikle Monilia (Candida) albicans'ın sebep olduğu mantar hastalığı, kandidiazis, monilyazis.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


myocytolsis : n. kas liflerinin ayrılıp dağılması.


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


pathomania : n. Delilik.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


polyorchism : n. Birden fazla testis bulunması, poliyorşizm.