Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactiferous nedir?

lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.

lactiferous ducts : Süttaşır kanallar, ductuli lactiferi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


carbinol : n. biochem. See: Methanol.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.


fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).


fellator : n. Penisi ağzına alarak uyaran kişi.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


lusus : n. Oyun, spor.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.