Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactiferous nedir?

lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.

lactiferous ducts : Süttaşır kanallar, ductuli lactiferi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


hysterolity : n. Uterus taşı.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


orthogenics : n. See: Eugenics.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


otomy- : suff. Kesit yapma, kesit yaparak açma anlamına sonek.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


platinoid : a. n. biochem. a) Platinsi. b) Bakır ve çinko ve nikel katışığı.