Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacticemia nedir?

lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


gyrose : a. Kıvrımlı.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


ischiomenia : n. Adetin kesilmesi, adet görmenin ortadan kalkamsı.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


nycterine : n. Gece oluşan.


odontia : n. 1. Diş ağrısı; 2. Dişleri ilgilendiren herhangi bir şekil bozukluğu, diş anomalisi.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.


preparalytic : a. Felç oluşmasından önce, felç öncesi.


spindle : n. İğ, iğ şeklinde (iğsi) cisim.


sprengel's shoulder deformity : n. Stapulanın konjenital olarak normalden daha yüksekte durması.