Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacticemia nedir?

lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


dacry : pref. Gözyaşı.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


filopressure : n. Damarı bağlayarak kan akımını durdurma.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


pyopneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat ve gaz toplanması.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.