Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lacticemia nedir?

lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


histoblast : n. Doku hücresi.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


intuition : n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme, sezgi; 3. Nüfuzunazar.


leukocytotoxin : n. Lökositleri yok eden bir toksin.


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


odonthemodia : n. Dişlerin çok hassas olması.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).


stilette : n. İÇi oyuk durumda olan aygıtların devamlılığını sağlamak için kullanılan ince, uzun, tel veya metal silindir.


sweat : n. & v. 1. Ter; 2. Terlemek.


thorax : n. Göğüs, pectus.