Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacticemia nedir?

lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


catagenesis : n. Geçici olarak büyümüş bir organın, bir seri katabolik olaylar sonucu tekrar eski haline dönüşü, involüsyon (Doğumu takiben bir süre sonra uterus'un eski haline dönüşü gibi).


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


hygienist : n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık memuru.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


iateria : n. See: Therapeutics.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


perirectitis : n. See: Periproctitis.


rhonchus : n. Bronşlarda duyulan ronflan ra..


sole : n. Ayak tabanı.


stasiphobia : n. Ayakta durmaktan korkma.


static : a.&n. 1. Sakin, durgun, hareketsiz, statik; 2. (pl.) Sükunet vemuvazenede olan cisimlerden bahseden bilim, muvazenede olan kuvvetler arasındaki münasebetler ilmi, statik.