Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactic acid nedir?

lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


extubation : n. Tüp çıkama ameliyeis.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.


sensational : a. 1. His veya heyecana ait, hissi, duygusal; 2. Heyecanlı;


silicatosis : n. Silikat tozlarının teneffüsünden ileri gelen akciğer hastalığı.