Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactic acid nedir?

lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


echophrasia : n. See: Echolalia.


fungiform : a. Mantarbiçim, fungiformis.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


hormonology : n. 1. Hormonbilim; 2. Kilin kendokroloji.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


hypoporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında, kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere oluşan yeni kemik dokusu (callus)'nun yetersiz oluşu, hipoproroz.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.