Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactic acid nedir?

lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


ecology : n. Organların muhitleriyle karşılıklı münasebetlerinden bahseden biyoloji kısmı, ekoloji.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


outlet : n. Dışarı çıkacak yer, yol, ağız, delik, mahreç.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


per rectum : Rektum yolu ile.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.


rolandic : a. Rolando yarığına ait.