Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactic acid nedir?

lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


genito : a. tenasüli.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


masturbate : v. Cinsel organlarını el ile uyararak veya herhangi bir yere sürterek cinsel tatmine erişmek, istimna yapmak.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


pinealoma : n. Beyin epifizi tümörü.


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.


sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.