Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactic acid nedir?

lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


fibr- : pref. Lif anlamına önek.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


posthetomy : n. Sünnet.


procyclidine : n. Benzehexol etkisin benzer etkide bir spazm çözücü ilaç.


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).


radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.