Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactic acid nedir?

lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


foramen : n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


oophorostomy : n. Yumurtalık kisti içinde drenaj maksadı ile delik açılması.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


phytogenous : a. Bitkilerden elde edilen, fitojen.


pleura : n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, plevra.


proctocolitis : n. Kalın barsağı ve rektumu ilgilendiren iltihabi durum.


quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).