Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactic acid nedir?

lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


extraaligamentous : Bağdıxı.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


fennel : n. Rezene, raziyane.


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


iodometry : n. See: iodimetry.


keck : v. Öğürmek, kusmağa çalışmak.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


orchiepidid : n. Testis ve epididim iltihabı.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


sitio-sito : pref. yemek.


stasis- : suff. İdame eden.