Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lactescence nedir?

lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


merosmia : n. Bazı kokuları alamama (koku alma duyusunun bozukluğundan ileri gelir).


metrocolpocele : n. Vaginanın düşmesi ile uterusun fıtığı, metrokolposel.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


posteromedian : a. Arka-içyan.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


sphage : n. Boyunun ön kısmı.


spirometer : n. Ciğerlerin nefes alma ve verme yeteneğini ölçme aleti, spirometre.


stylomastoid : a. Şakak kemiğinin stiloid ve mastoid çıkıntılarına ait.