Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactescence nedir?

lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


mycomypringitis : n. Kulak zarının mantarlı iltihabı.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


purgation : n. Müshil ile barsakların temizlenmesi.


radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.


self : n. 1. Şahıs; 2. Kendi, nefis.


sphincter : n. Vücuttaki boşluk veya kanalların ağızlarını büzmeğe yarayan halka biçimi kaslar, büzgen kas, sfinkter, muscluus sphincter.