Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactescence nedir?

lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


ectopotomy : n. Dış gebelikte fetüs ve eklerini ameliyatla çıkarma, dış gebelik ameliyatı.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


utriform : a. Şişe şeklinde.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


paragenesis : n. Melezlik.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.