Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacteal nedir?

lacteal : a. & n. 1. süte ait, 2. Barsaklarda emilen gıda maddesini taşıyan lenfa damarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


burn : n. Yanık, yanık yeri.


cunnilingus : n. Kadın dış genital organlarını yalama, bu şekilde kadında cinsel dürtü uyandırma.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


glutinous : a. Yapışkan.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


mericysm : n. Geviş getirme, regurrisman.


methylampretamine hydrochloride : n. Ampetamine benzer etkisi olan bir merkez sinir sistem uyarıcısı.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.