Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacteal nedir?

lacteal : a. & n. 1. süte ait, 2. Barsaklarda emilen gıda maddesini taşıyan lenfa damarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


erythematous : a. Eritemli.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


hemoptysis : n. Akciğerler veya solunum yollarından, ağız yoluyla kan gelmesi, kan tükürme, hemoptiz.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


pelohemia : n. Kanın normale oranla daha koyu kıvam gösterişi, kanın koyu oluşu.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.