Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactational nedir?

lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


curettage : n. Kürtaj.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


deglutition : n. Yutma.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


geophagia : n. See: geophagism.


gonycampsis : n. diz kavsi.


termination : n. 1. Sonlanma, bitiş, son; 2. Sonlandırma, bitirme.


hemogastric : a. Midenin içine kan akmasına seep olan.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


isochronal : a. See: isochronic.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


odontopreiosteum : n. See: Periodontium.


oedipus complex : n. Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz kıskanması, bu durumdan suçluluk hissine kapılması ve birçok ruhsal çöküntülerin ortaya çıkması.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.