Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactation nedir?

lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


convalescent : n. & a. 1. Nekahat devresine ait; 2. Nekahat halindeki


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


defect : n. Eksiklik noksan, kusur, sakatlık, defekt.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


germination : n. Filizlenme.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hemopleura : n. See: Hemothorax


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


palpebration : n.Göz kırpma.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


pharynx : n. Yutak, farenks.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.


siderocyte : n. İçinde hemoglobin yapısına girmemiş demir bulunan kırmızı seri hücresi.