Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactate nedir?

lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.

lactate dehydrogenase : biochem. Vücutta 5 şekilde bulunan bir madde, LDH-I, yalnızca kalpte bulunur.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


dislocation : n. Çıkık.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


fear : n. Korku, fobi.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi