Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactate nedir?

lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.

lactate dehydrogenase : biochem. Vücutta 5 şekilde bulunan bir madde, LDH-I, yalnızca kalpte bulunur.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hippus : n. 1. Pupilla çapıın spazmodik olarak azalıp çoğalması; 2. İrisin tremoru.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


myenteron : n. Barsak kas gömleği, miyenter(on).


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


papulovesicular : a. 1. Hem papül hem vezikül'ler gösteren, papül ve veziküllerden oluşan; 2. Vezikül haline dönüşme eğilimi gösteren papüllerden oluşan.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.