Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactate nedir?

lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.

lactate dehydrogenase : biochem. Vücutta 5 şekilde bulunan bir madde, LDH-I, yalnızca kalpte bulunur.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


coition : n. See: Coitus.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


oulitis : n. See: Ulitis.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


pleuralgia : n. Plevra ağrısı.


pyometra : n. Rahim (uterus)'de cerahat toplanması.