Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactate nedir?

lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.

lactate dehydrogenase : biochem. Vücutta 5 şekilde bulunan bir madde, LDH-I, yalnızca kalpte bulunur.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


consumptive : a. Veremli.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


linum : n. Keten, keten tohumu.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


morgue : n. Morg.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


pneumolith : n. Akciğer taşı.


proinsulin : n. İnsülin öncüsü bileşik.