Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactase nedir?

lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


cystometry : n. İdrar kesesine ait basınç değişimlerinin incelenmesi.


cytopenia : n. kan hücrelerinin azalması, sitopeni.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


life : n. Hayat, vita.


metachronous : a. See: Metachronic


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


muciform : a. Mukozaya benzer.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.