Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactase nedir?

lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharo : pref. Göz kapaklarına ait (patoloji terimlerinin başına gelir).


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.


dyspnoeic : a. Dispne'ye ait.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


gum boil : Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


homology : n. Benzeyiş.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


irritability : n. 1. Hafif uyartılara karşı şiddetle cevap verme yeteneği, iritabilite; 2. Aşırı hassaslık; 3. Uyartılma yeteneği.


luadanum : n. Afyon ruhu.


myelopoiesis : n. İlik veya miyelosit oluşumu.


oophorohysterectomy : n. Yumurtalık ve uterusun ameliyatla çıkarılması.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.


postnecrotic : a. Nekroz sonu, nekroz sonrası.