Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactase nedir?

lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


empiric : a. 1. görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik; 2. Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi.


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


invalid : a.&v. 1. Hasta, zayıf, hastalıklı; 2. hastaya ait; 3. Hasta aam, hastalıklı kimse; 4.Çürüğe çıkarmak, hastaneye göndermek; 5. Sakatlamak, malul kılmak; 6. Hasta olmak, malul olmak, sakatlanmak, çürüğe çıkmak.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.