Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactase nedir?

lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


diphtheritic : a. Difteri ile ilgili.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


inoculable : a. Aşılanabilir.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


newborn : n. Yeni doğmuş bebek. See: Neonate.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


sclerophthalmia : n. Skleranın kornea üzerine yapışması.


spiroscope : n. Teneffüs edilen havayı ölçme aleti.


stannic : a. 1. Kalayla ilgili; 2. Kalaydan oluşan, yapısında kalay bulunan, kalaylı.


stomatoschisis : n. Üst dudağın doğuştan yarık oluşu, yarık dudak, tavşan dudağı.