Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactase nedir?

lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


hepatolytic : a. 1. Karaciğerhücrelerinin tahribi ile ilgili; 2. Karaciğer hücrelerini tahrip edici.


hypovitaminosis : n. Vitaminsizlikten ileri gelen durum, hipovitaminoz.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


phenindamine : n. Sedatif yan etkileri olmayan bir antistaminik olan ve ağız yoluyla kullanılabilen.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


pseudohemoptysis : n. Ağzından akciğer kaynaklı olmayan kan gelme.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


round : a. Yuvarlak, rotundus.


saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.


sporangial : a. Sporangium'la ilgili.