Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactalbumin nedir?

lactalbumin : n. Süt albümini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


tensor : n. Bir organı geren kas.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


melan(o) : pref. Siyah.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


nasihorn : n. burun boynuzu.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


phacocystitis : n. Göz mercği kapsülünün iltihabı.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


redia : n. Bazı trematod sınıfı solucanlarda ikinci larva safhası.


scirrhosarca : n. See: Scleroderma.