Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactalbumin nedir?

lactalbumin : n. Süt albümini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


edematization : n. Ödem oluşması, ödem haline dönüşme.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


K : Potasyum sembolü.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


platybasia : n. Boyun omurgası çıkıntılarının artkafa kemiği döşemesini yukarı kaldırmasından ileri gelen hal.


podologist : n. See. Chiropodist.


region : n. Bölge, nahiye, regio.