Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactalbumin nedir?

lactalbumin : n. Süt albümini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclectomy : n. Kirpiksi cismin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


enophthalmos : n. Göz küresinin orbita içine doğru anormal derecde çekik durumda olması, enoftalmi.


fibroblastoma : n. Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.


mannomustine : n. Kanser tedavisinde kullanılan antimitotik bir madde.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.