Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactalbumin nedir?

lactalbumin : n. Süt albümini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


hepar : n. Karaciğer.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


merocele : n. Femur fıtığı, merosel.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


perilabyrinthitis : n. Labirenti saran dokuların iltihabı


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


rehabilitation : n. Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, rehabilitasyon.