Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactagoues nedir?

lactagoues : n. memelere süt getiren ilaçlar, laktogoglar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


lacerate : v. yırtmak, yaralamak.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lusus : n. Oyun, spor.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


prepyloric : a. Pilor önünde.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.