Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactaciduria nedir?

lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


libidonus : a. Cinsel arzu uyandıran, şevhetli.


marantic, marasmic : a. Marazma ait.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


pasteurella : n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.


paraphrasia : n. Konuşma bozukluğu, parafrazi.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


plurimenorrhea : n. Adet kanamalarının sık meydana gelmesi.


quantivalence : n. Kimyasal değerlik.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


somatotomy : n. Anatomi.


splenectopy : n. dalağı çıkaram ameliyatı.