Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactaciduria nedir?

lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


diverticle : n. 1. Divertikül: Evvelce mevcut bir boşluk veya bir borunun herhangi birnoktasında meydana gelen bir cep; 2.Çıkmaz, diverticulum..


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


hydradenoma : n. Ter bezleri epitelinden gelişen iyi huylu tümör, ter bezi tümörü, hidradenom.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


necroscopy. : n. See: necropsy.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


osteosuture : n. See: Osteorrhaphy.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


retroversion : n. Bir organın arkaya doğru eğik olması (özellikle uterus için).


rosin : n. biochem. Çamsakızı, reçine (merhem ve yakılarda kullanılır).


segmentation : n. Birbirine az çok benzeyen parçalara ayrılma, bölümlenme, segmantasyon.


sialolith : n. salya taşı.


spasmolytic : a. Spazm'ı ortadan kaldıran, spazm'ı çözen.