Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lactaciduria nedir?

lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


cheliectropion : n. Dudak içinin dışarıya doğru çevrilmesi, dudağın dışarıya dönük oluşu.


decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


teratological : a. Teratolojiye ait, teratolojik


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


paracousia : n. See: Paracusia.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


replacement : n. Değiştirme, bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koyma, yerine koyma.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).