Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactaciduria nedir?

lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colauxe : n. Kolon genişlemesi (dilatasyonu).


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


icterus : n. Sarılık, ikter.


indexometer : n. Sıvının ışını kırma derecesini ölçen alet.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


lyoglycogen : n. biochem. Hücre içinde bulunan kabuk eriyebilen glikojen.


measles : n. Kızamık, morbili.


metachromasia : n. Metokromazi.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


oocephalus : n. Oval kafalı şahıs, başı yumurta şeklinde olan kimse.


radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.


replantation : n. Bir darbe yüzünden kırılmış veya yanlışlıkla çekilmiş dişin tekrar alveol içine yerleştirilmesi.


rhonchus : n. Bronşlarda duyulan ronflan ra..