Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lactaciduria nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celio : pref. Karın anlamına önek.


chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


dovers powder : n. Sükunet ve ter veren afyonlu bir toz ilaç.


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


phymatoid : a. Deri üzerindeki küçük yumru'ya benzer, deri nodülünü andıran.


hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


inversion : n. biochem. 1. Dönme, ters dönme; 2. Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.