Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lactacidemia nedir?

lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


entamoeba : n. Bazı türleri insan barsaklarında parazit olarak yaşayan bir amip cinsi.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


funk : n. Korku.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


myelopoiesis : n. İlik veya miyelosit oluşumu.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.