Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lactacidemia nedir?

lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dopamine : n. Merkezi sinir sisteminde ve özellikle bazal ganglion hücrelerinde bulunan sempathomimetik etkiye sahip kimyasal madde.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


form : n. Formül


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


odont : a. Dişlek.


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


phlebocyssis : n. Bir solüsyonun bir ven içine sokulması.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


rhinovirus : n. Soğuk algınlığı yapan bir virus çeşidi, 50 ayrı tipi mevcuttur.