Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lactacidemia nedir?

lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


endolymphatic : a. Endolenfatik, iç lenfaya ait, endolymphaticus.


glandulosity : n. Guddelik, gudde.


haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


hydromeningitis : n. Seröz sıvaların toplanması ile müterafık menenjit.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


leukodystrophy : n. Beyin beyaz cevherinin, sinir liflerinde miyelin kaybı ile beraber sertleşme ve dejenerasyon göstermesi;


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


melosalgia : n. Bacaklarda hissedilen ağrı, bacak ağrısı.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


probang : n. Boğaza kaçan bir şeyi çıkarmaya mahsus cerrah mili.