Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactacidemia nedir?

lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


colloma : n. Koloid kanser.


corium : n. See: Cutis.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


dyscinesia : n. Harekette güçlük, diskinezi.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


isochoria : n. Pupillanın aynı çapta oluşu, izokori.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


priapitis : n. Penis iltihabı.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.