Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactacidemia nedir?

lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


colpospasm : n. Vagina spazmı.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


medullablastoma : n. Çocuklarda cerebellum'un orta çizgisi üzerinde görülen kötü huylu ve süratle büyüyen bir tümör.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.