Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactacidase nedir?

lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonic : a. Köpek memesi (hıyarcık) cinsinden, bubona ait, bubo ile ilgili.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


hyperope : n. Hiperopili kimse, hiperop.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


kinesis : n. Vücut hareketi.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


mel : n. Bal.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


perilobitis : n. Lob çevresindeki dokunun iltihabı, özellikle akciğer lobül'ü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


pyometra : n. Rahim (uterus)'de cerahat toplanması.