Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lactacidase nedir?

lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


colpospasm : n. Vagina spazmı.


cotton : n. Pamuk


cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


granulation : n. 1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan ufak sertçe kitleler; 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler, granülasyon, taneciklenme, granulatio.


gustometer : n. Tat duyumunun keskinlik derecesini taiyn eden alet.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


polyhypermenorrhea : n. Adetlerin hem sık hem fazla kan kaybı ile belirgin oluşu, fazla miktarda sık adet görme, polihipermenore.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


psychataxia : n. Konfüzyon, ajitasyon ile müterafık zihni dağınıklık, psikataksi.


sallowness : n. Derinin pembe rengini kaybetmesi hali, solukluk, solgunluk.


septectomy : n. Burun bölmesini kısmen çıkarma ameliyatı.


spatula : n. Ecza karıştırmağa mahsus sapı yuvarlak ve ucu yassı eczacı aleti, spatül.