Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactacidase nedir?

lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cream : n. Kaymak.


cyclothymia : n. Bazı depresif manilerde, ruhsal durumun mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesi.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


mammalgia : n. Meme ağrısı.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


paramyotonia : n. Kas tonüsünün patolojik olarak artması.


phakitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


phlyctenoid : a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.


splanchnocele : n. Barsak fıtığı, splanknosel.


strength : n. 1. Güç, kuvvet, güç ve kuvvet derecesi; 2. Şiddet derecesi.