Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lactacidase nedir?

lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebron : n. Beyin dokusunda bulunan bir serebrosid (Serebronik asit, sfingosin ve galaktoz'dan oluşur).


chyle : n. Barsaklara dökülen beyaz bir sıvı, kilus, chylus.


cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


deobstruent : a.&n. Müshil (ilaç).


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


estrual : a. Östrusa ait.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


hormonotherapy : n. Hormon tedavisi.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


karyozoic : a. Hücre nüvelerinde bulunan ve yaşayan (protozoidler gibi).


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


mycete : n. Mantar.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.