Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lactacidase nedir?

lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


cholera : n. Kolera.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


exarticulation : n. Eklemde yapılan kesme ameliyesi, eksartikülasyon.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


uterotonic : a. & n. Uterus tonüsünü arttıran (madde).


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


megalocystis : n. See: megabladder.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


pomphus : n. Sivilce, kabarcık.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.