Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lacrimotomy nedir?

lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


incisor : n. Öndiş.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


pollenosis : n. Saman nezlesi.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.