Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacrimotomy nedir?

lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


mesothelial : a. Mezotelyuma ait.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


monatomic : a. Tek atomlu.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


perilabyrinth : n. Kulak labirenti çevresindeki doku.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.