Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacrimotomy nedir?

lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


defect : n. Eksiklik noksan, kusur, sakatlık, defekt.


eminentia : n. anat. Kabartı.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


fulguration : n.Elektrik kıvılcımları ile yapılan teadvi.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


gastrostenosis : n. Midenin anormal sıkıması, gastrostenoz.


gnath (o) : pref. Çene.


hemometry : n. See: Hemoglobinometry.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


hysteriac : n. İsterik


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


mastigophora : n. See: Flagellata.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.