Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacrimotomy nedir?

lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cotisol : n. Hidrokortizon hayat için gerekli olan bir adrenal kortikosteroidi.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


obese : a. Çok şişman.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


pyohemothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve kan toplanması.


radiocarpal : a. Bileğin iki uzun kemiklerinden kısasına ve bileğe ait.