Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lacrimonosal nedir?

lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


grind : n. Öğütme, ezme.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


hypoacusis : n. İşitme yeteneğinin ileri derecede azalışı.


inructation : n.Aşırı miktarda hava yutma.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


pyromaniac : n. Piromani'ye müptela kişi, piroman.