Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lacrimonosal nedir?

lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


hyperbaric : a. Normalden daha yüksek basınçta, ağırlıkta veya oğunlukta olan.


inosculation : n. See:Anastomosis.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


porencephalia : n. See: Porencephaly.


prosoponeuralgia : n. Yüz nevraljisi.


ruminative : a. derin düşüncey dalmış.


succedaneous : a. 1. Diğeri yerine konan şey (substitute) ile ilgil, 2. Bir diğerinin yerini alan veya yerine kullanılan, diğer bir şeyin görevini yapmak suretiyle etki gösteren.