Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacrimonosal nedir?

lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


ephelides : n. Çil, benek.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


heli(o) : pref. Güneş.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


ileotomy : n. İleumu kesme ameliyesi, ilyotomi.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lumbricosis : n. Askaris'lerin barsaklarda bulunuşu ile belirgin patolojik durum, özellikle Ascaris lumbricoides'in sebep olduğu enfestasyon.


malacotic : a. Yumuşak.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


palatine : a. Damağa ait, palatinus.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


pharyngoplegia : n. Yutak kaslarının iltihabı, Farengopleji.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


predisposition : n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).