Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lacrimonosal nedir?

lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


helminthoid : a. Solucan gibi ,barsak solucanına benzeyen.


hookworm : n. İnce barsaklarda bulunan ağzı kancalı bir çeşit parazit, kancalı solucan, ancylostoma, necator,


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


keloma : n. See: keloid.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


plessesthesia : n. Palpasyon vasıtasiyle yapılan perküsyon.


polyangiitis : n. Birçok damar veya bir kan damarının bütün tabakalarının iltihabı.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.