Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lacrimatory nedir?

lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


hydrostatics : n. makina biliminin sıvılar dengesinden bahseden dalı.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


sarcologist : n. Sarkoloji mütehassısı, sarkolog.


scapula : n. (pl. scapulae). Kürekkemik (kemiği), skapula, omoplata.


sextan : a. Altı günde bir olan veya gelen.


stenocoriasis : n. Gözbebeğinin daralması veya küçülmesi, stenokoryaz.