Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lacrimatory nedir?

lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cube : n. zar, küb, cubus.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


episiorrhagia : n. Vulva kanaması, vulva bölgesinde damar yırtılması v.s. sebeple meydana gelen kanama.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


hyperpepsinia : n. Aşırı pepsin salgısı.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


mouth : n. Ağız, os.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


putrefaction : n. Çürüme.


squatting : n. Çömelme.


sternoclavicularis : n. Sternum - klavikül kası.


synclitism : n. Çocuk başı ile anne havsalasında düzlemlerin birbirine paralel olması.


trachelopexis : n. Sarkma gösteren cervix uteri'nin ameliyatla tesbit edilmesi.


tussal : a. 1. Öksürükle ilgili; 2. Öksürüğe bağlı, öksürüğün sebep olduğu.


vasculum : n. (pl. Vascula). Damarcık.