Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacrimation nedir?

lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromhexine : n. Bitkilerden elde olunan vasicine adlı alkaloidin sentetik bir türevi.


choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


cordate : a. See: cordiform


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


flavus : n. Sarı.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


isthmian : a. İstmusa ait.


laparomyositis : n. Karın kaslarının iltihabı.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


movable : a. Müteharrik.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


poison : n. Zehir.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.