Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lacrimase nedir?

lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


lactocele : n. See: galactocele.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


kakosmia : n. Pis okku.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


mors : n. Ölüm.


mycoplasma : n. pl .Büyüklük bakımından virüslerle bakteriler arasıda yer alan küçük organizmalar.


oil : n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) Petrol, oleum.


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.


rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.


respiration : n. Respirasyon, solunum, teneffüs, nefes, soluk.


rotula : n. 1. Patella; 2. Disk biçiminde olan kemik çıkıntı; 3. Pastil.


salpingectomy : n. Fallop borusunu çıkarma ameliyatı, salpinjektomi.