Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lacrimase nedir?

lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


mad : a. Deli.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


ovulen : n. Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından tablet şeklinde kullanılan östrojen-progesteron karışımı ilaç.


paralalia : n. Konuşma bozukluğu.


periodontosis : n. Periodontium tabakasının iltihabı olmayan hastalığı.


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.


prostatolith : n. Prostat taşı.


rectal : a. Rektum ait,rectalis.


scotography : n. Röntgen ışınları aracılığıyla film alma.