Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lacrimal nedir?

lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.

lacrimal bone : Orbita boşluğunun iç kenarında bulunan ince bir kemik.


lacrimal duct : Gözyaşı bezlerini üst konjunktiva kesesine ulaştıran kanal.


lacrimal gland : Gözün üst dış köşesi üzerinde yerleşmiş durumda olan guddeler, gözyaşı bezleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


cholndral : a. Kıkırdağa ait, chondralis


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


mentum : n. Çeneucu, çene.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


nictitate : v. Göz kırpmak.


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


pyelitis : n. Piyelon iltihabı, piyelit.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


rectosigmoid : n. Rektuma ve sigmoid kolona ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


scalpriform : a. Keski şeklinde.