Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lacrima nedir?

lacrima : n. Gözyaşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


pericaditic : a. Perikardite ait.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.