Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

lacrima nedir?

lacrima : n. Gözyaşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


chromatic : a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ait, kromatik.


diaplex : n. Üçüncü ventrikülün koroid ağı, diyapleks.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


embalmer : n. Tahnitçi.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


infirmity : n. 1. Zayıflık, hastalık; 2. Sakatlık, maluliyet.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


pyelopathy : n. Piyelon hastalığı.


rhinolaryngitis : n. Burun ve gırtlak mukozalarının iltihabı, rinolarenjit.