Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lacquer, lacker nedir?

lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


intraurethral : a. Uretra içi, uretra içinde.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


needling : n. İğne ile delme, özellikem göz merceğinde gerçekleştirilen bir çeşit ameliyat.


nonflagellated : a. Kamçısız.


parametric : a. Uterus çevresinde bulunan, parametrik.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.


retrocedent : a. Geriye giden.


snuff : n. 1. Toz halindeki herhangi bir maddeyi burnuna çekmek; 2. Burundan çekilen toz halindeki madde, bu nitelikte ilaç.


stent : n. Dişlerin izlerini almaya yarayan reçinalı madde.


suppurate : v. Cerahatlanmak.


tachylalia : n. Çabuk konuşma , konuşma çabukluğu, takilali.


thanatomania : n. İntihar etme deliliği.


thrombocytocrit : n. Trombositleri sayma aleti.