Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacquer, lacker nedir?

lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


fungistasis : n. Mantar gelişimini durdurma.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


gravid : a. Gebe, hamile.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


peau : n.Deri.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,


roseolous : a. 1. Roseola ile ilgili; 2. Roseola'ya benzeyen, roseola niteliğinde