Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacquer, lacker nedir?

lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


equation : n. Eşitlik.


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


gastrodiaphanoscopy : n. mide duvarlarını arkadan ışık vererek aydınlatmak suretiyle yapılan mide muayenesi. gastrodiyasfanoskopi.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.


properdin : n. biochem. Serumda bulunanv bakterileri tahrip eden bir globülin.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


pyrogen : a. Vücut hararetini yükselten, pirojen.