Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacquer, lacker nedir?

lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorea : n. Kore, vücudu titreten ve sıçratan sinir hasatlığı (St. Vitus Dance).


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


myotasis : n. Kas uzaması, miyotaz.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


phlebothrombosis : n. Ven içinde trombos (pıftı tıkacı) meydanag elmesi.


piliation : n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


substance : n. Madde, cisim bir organın oluşmuş maddesi, substantia.


thermoexcitory : a. Vücut hareketini yükselten.