Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacquer, lacker nedir?

lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


diffusate, : n. See: Dialysate.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


emergent : a. 1. Bir boşluk veya diğer bir kısımdan dışarıya çıkan; 2. Ansızın meydana gelen, ani olan.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


native : a. Tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.