Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lacquer, lacker nedir?

lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


contagionist : Bir takım hastalıkların sair olduğuna inanan kimse.


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


jugate : a. Kenetlenmiş.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


perineorrhaphy : n. Perine dikilmesi.