Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

laciniate nedir?

laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachexia : n. Genel sağlık durumunun bozukluğunu, kötü beslenmeyi ve yapı bozukluğunu kasteden bir deyim, ileri derecede zayıflama, sıskalık, kaşeksi.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


lith(o) : Pref. taş.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


polyphyletic : a. Bir kaç kaynaktan gelen, değişik atalardan gelen.