Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

laciniate nedir?

laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


crystallophobia : n. Camdan yapılı eşyalardan aşırı korkma, cam korkusu.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


functio : n. See: function.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


phasia- : suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.