Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

laciniate nedir?

laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoplasty : n. Bronş üzerindeki herhangi bir defekt (fistül v.s.)'i düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat.


capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


chloride : n. biochem. Klorür.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


erysipelatous : a. Erizipelli.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


hyperpancreatism : n. Pankreasın aşırı faaliyeti.


intraretinal : a. Retina içinde.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


oneiric : a. Ruyaya ait veya benzer, rüya nevinden.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.