Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lacinia nedir?

lacinia : n. Saçak, püskül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowel : n. Barsak.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


otoncus : n. Kulak tümörü.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.


schlemm's canal : n. Skleranın iç tarafında ve korena ile birleştiği yerin yakınında yer alan lenfatikovenöz bir kanal.