Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacinia nedir?

lacinia : n. Saçak, püskül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


gustation : n. Tatma duyusu.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


main : n. See: Hand.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


mate : n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Çiftleştirmek, çiftleşmek.


medial : a. İçyan, medial.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


perioptometry : n. Gözün görme alanının veya görme keskinliğinin ölçülmesi.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.