Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lacinia nedir?

lacinia : n. Saçak, püskül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


esthematology : n. See: Esthesiology.


fright : n. Korku.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


pinus : n. Epifiz bezi. See: Corpus pineale.