Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacinia nedir?

lacinia : n. Saçak, püskül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


fusible : a.Eritilir.


galvanotropism : n. Elektrik akımı etkisiyle canlı organizmanın gösterdiği refleks hareket, hücre veya organizmanın elektrik akımı yönünde hareketi (ilerleme, çevrilme v.s.).


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


peridesmitis : n. Bağı saran zarın iltihabı peridesmium iltihabı.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.