Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lacinia nedir?

lacinia : n. Saçak, püskül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


ectodermal : a. Ektoderm ile ilgili.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.


proctocolpoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


quinology : n. Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidlerin yapı, özellik ve etkilerinin incelenmesi.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.