Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lachesine nedir?

lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


chilly : a. Üşütücü, osğuk.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


phrenocolic : n. Diyafram ve kalın barsağa ait.


plasminogen : n. Plaziinn ön maddeis.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.


proinsulin : n. İnsülin öncüsü bileşik.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


rheocardiogram : n. Reokardiyograf yoluyla elde edilen çizelge.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


saprogen : n. Çürütücü mikro-organizma, saprojen.