Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lachesine nedir?

lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


itching : n. Kaşıntı, kaşınma.


keto : pref. Keton, keton cisimcikleri, keton grubu anlamına önek.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


musculophrenic : a. kas ve difarama ait.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.