Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacertus nedir?

lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


endometritis : n. Rahim (uterus) mukozasının iltihabı.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


metalloid : a. & n. biochem. a) Madene benzer, madenimsi. b) Maden olmayan fakat madene benzer basit cisim, metaloid.


myitis : n. Kas iltihabı.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.


pneumatorrhachis : n. Omurga kanalında gaz bulunması.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.