Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lacertus nedir?

lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


phallic : a. Penise ait.


polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.