Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lacertus nedir?

lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


epididymal : a. Epididime ait.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


granum : n. See: Grain.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.