Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

laceration nedir?

laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.

laceration of cervix : Doğum veya düşük esnasında uterus serviksined meydana gelen yırtık, serviks yırtığı.


laceration of hymen : Cinsel birleşim sonucu kızlık zarında meydana gelen yırtık, himen yırtığı.


laceration of perineum (perineal laceration) : Doğum esnasında perineni aşırı gerilmesine bağlı olarak meydana gelen yırtık, perine yırtığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carborundum : n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


peroneal : n. Perone (fibula)'ye ait, peronealis.


plasmapheresis : n. 1. Plazma proteinlerinin elektroforez yolu ile birbirlerinden ayrılması; 2. Kanın şekilli elementlerinin santrifugasion yolu ile plazmadan ayrılması.


Pulseless' Disease : n. Aort kavsinden itibaren başlayan ve iç kısımlarını tıkayıcı özellik gösteren ilerleyici atardamar iltihabı.


salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.


serotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


Shiga's Bacillus : n. Yakın ve uzak doğu'da dizanteri amili olarak ortaya çıkan bir bakteri.


tarantula : n. Tarantizm'e sebep olan zehirli bir örümcek.


tarsitis : n. Gözkapağı kıkırdaksı parçanın iltihabı.