Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lacerate nedir?

lacerate : v. yırtmak, yaralamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


endoneurial : a. Endonöriyum'la ilgili.


eyeless : a. Kör.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


gypsum : n. biochem. Kalsiyum sülfat (CaSO4).


hematemesis : n. Kan kusma.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hemiamyosthenia : n. Vücudun tek tarafında kas kuvvetsizliği.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


odontic : a. See: Dental.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


parvus : a. Küçük.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.