Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacerate nedir?

lacerate : v. yırtmak, yaralamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


cesarotomy : n. Sezaryen ameliyatı.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


gasification : n. biochem. Gaz haline koyma.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


intense : n. Çok kuvvetli, şiddetli.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


iritic : a. İris'le ilgili.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.