Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

lacerate nedir?

lacerate : v. yırtmak, yaralamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


imitative : a. Taklit edici.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


periganglionic : a. Ganglion çevresinde, ganglionu çevreleyen.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


purine : n. Ürik asit başta olmak üzere pürin cisimciklerinin ana unsurunu oluşturan kompleks yapıda azotlu bileşik, pürin (Nükleoprotein metabolizmasının son ürünü olarak meydana gelir).


sclerodermatitis : n. Derinin sertleşme ile seyreden iltihabı, sklerodermatit.


spermoneuralgia : n. Sperma kordonu nevraljisi.