Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

lacer nedir?

lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.

foramen lacer : Yırtık, delik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


dysuric : a. Disüriye ait.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


erythematous : a. Eritemli.


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


herbivorous : a. Ot yiyen, yeşillikle beslenen.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


karyota : n. Nüveli hücreler.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


oligoria : n. Şahıs veya eşyalara karşı anormal kayıtsızlık, oligori (bir melankoli şekli).


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).