Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lacer nedir?

lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.

foramen lacer : Yırtık, delik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncle : n. Birçok kıl folikülü ile çevrelerindeki dokuları ilgilendiren akut iltihabi durum, çıban.


chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


epizoic : a. Epizoide ait.


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


gastrolith : n. Mide taşı.


gastroplegia : n. Mide fecli.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


histoblast : n. Doku hücresi.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


linea : n. (pl. lineae). See: line.


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


snap : n. Çarpma sesi, şaklayıcı ses.