Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lacer nedir?

lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.

foramen lacer : Yırtık, delik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


hitch : n. Düğüm, bağ.


immunotherapy : n. Bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi.


iododerma : n. Kronik iyot zehirlenmesinde görülen deri üzerinde yaygın küçük kabartılar oluşmasıyla belirgin allerjik durum.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


psychognosis : n. 1. Ruh tetki ve muayene, psikognoz; 2. Akıl faaliyeti bilgisi.


recestotome : n. Rezeksiyon için kullanılan agyıt.


rhytidosis : n. Kırışma, buruşma (mesela korneada).


scarlet red : n. Temiz, fakat iyileşmiş yavaş olarak cereyan eden ülserlerin tedavisinde uyarıcı olarak %2-5 yoğunlukta kullanılan bir boya maddesi.


senilism : n. Erken ihtiyarlama.


somatology : n. Somatoloji: 1. Canlı vücutları fizik bakımından incleme bilgisi, 2. Fizyoloji ve anatomi bilgisi.


spallation : n. Nüklear parçalanma sırasında bir kimyasal maddenin küçük miktarlarda radyoizotopların meydana gelmesi.