Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

lacer nedir?

lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.

foramen lacer : Yırtık, delik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


hemigastrectomy : n. Midenin yarısının ameliyatla çıkarılması.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


pneumato : pref. See: Pneum


polioclastic : a. Sinir sisteminin gri maddesini tahrip eden.


precommissure : n. Ön bileşke.


rachidial : a. Omurga ile ilgili.