Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lac nedir?

lac : n. süt, lactis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


fututrix : n. Cinsel organlarını diğer bir kadının cinsel organlarına sürtmeden cinsel haz duyan kadın, triabizm'e müptela kadın.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


mammotropin : n. Memeyi uyartan ön hipofiz hormonu.


otitis : n. Kulak iltihabı, otit.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


postpontile : a. Varol köprüsünün arkasında bulunan.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.


radioresistant : a. Radyoaktif ışınlara karşı dirençli, ışın tedavisine karşı duyarlı olmayan (Tümörün niteliği hakkında).