Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labyrinthotomy nedir?

labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


subgingival : a. Dişeti altında.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


hemonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan toplanması.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


leio : pref. Düz anlamına önek.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


mammilliplasty : n. Memebaşı plastik ameliyatı.


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


micromelus : n. Anormal şekilde küçük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.