Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labyrinthotomy nedir?

labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


exaggeration, : büyültme, bir şeyi olduğundan büyük ve fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


materia : n. Madde.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


pentobarbital : a. Sedatif ve hipnotik olarak kullanılan kısa etkili bir barbitürat (müstazar adı nembutal).


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


plessesthesia : n. Palpasyon vasıtasiyle yapılan perküsyon.


pseudatheroma : n. Yağ kisti.


rhinitis : n. 1. Burun iltihabı, iç burun zarının iltihabı; 2. Burun nezlesi, rinit.