Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labyrinthotomy nedir?

labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


hyperinvolution : n. Normal boyutlara nazaran küçülme.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


plasmodial : a. Tabii protoplazmaya ait.


postgastrectomy syndrome : n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


reservoir : n. Depo.


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).


snore : v. 1. Uyku veya koma esnasında sesli nefes alıp vermek, horlamak; 2. Horlama sonucu çıkan ses, horultu.