Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

labyrinthitis nedir?

labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


conductive : a. İletken.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


ear : n. Kulak.


encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


folium : n. (pl. folia). Yaprak.


intercondylar : a. Lokmalararası.


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


opercular : a. Operculum'a ait.