Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labyrinthitis nedir?

labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerolysis : n. Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


bone : n. Kemik, os.


bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


cryptolith : n. Küçük kör kese (kript) içinde oluşan taş.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


intradermal : a. Deri içinde.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


monstriparity : n. Bir ucube dünyaya getirme.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.