Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

labyrinthitis nedir?

labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


dermatosiophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


exaggeration : büyültme, abartma, mübalağa.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


helcology : n. Patoloji biliminin yaralara ait dalı.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


keratitic precipitates : n. Choroid, corpus ciliare ve iris iltihaplarında, kornea arka yüzeyine yapışık olarak bulunan büyük hücreler.


oviducal : a. Tubalara ait.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.