Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labyrinthine nedir?

labyrinthine : a. Labirent'e ait, labirentik, labyrinthicus

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentilabial : a. Diş ve dudaklara ait.


exo : pref. Dışında, dışarda.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


mamillar : a. Memeciğe ait.


mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.


myeloradiculopathy : n. Omurilik ve belkemiği sinir kökü hastalığı.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


osteochondroma : n. İyi huylu bir kıkırdak ve kemik tümörü.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


patient : n. Hasta.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


psycheclampsia : n. Had mani nöbeti.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).