Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labyrinth nedir?

labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.

bony labyrinth : Doğrudan doğruya temporal keik içinde oyulmuş durumda olan labirent bölümü, kemik labirent;


membranous labyrinth : Kemik labirentin içerisini gevşek bir şekilde kaplayan zar;


osseous labyrinth : Membranöz labirenti ihtiva eden kemik oluşum iç kulağın kemik kısmı, kemik labirent.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


electrochemistry : n. Kimyasal elektrik, elektroşimi, elektriğin mühim bir rol oynadığı kimya olaylarından bahseden bilim.


galactotherapy : n. süt tedavisi.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


vaccinate : v. Aşılamak.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


mandelic acid : n. Kalsiyum veya magnezyumt uzu halinde kullanılan bir idrar yolu antiseptiği.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.


rhomboid : a. Eşkenar dörtgen şeklinde romboid.