Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labyrinth nedir?

labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.

bony labyrinth : Doğrudan doğruya temporal keik içinde oyulmuş durumda olan labirent bölümü, kemik labirent;


membranous labyrinth : Kemik labirentin içerisini gevşek bir şekilde kaplayan zar;


osseous labyrinth : Membranöz labirenti ihtiva eden kemik oluşum iç kulağın kemik kısmı, kemik labirent.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


enzyme : n. biochem. a) Canlı ogranizmada oluşturulan ve organize edilmemiş bir hidrolitik ferment. b) Vücutta bulunup alınan maddelerin değişiminde katalizör tesiri yapan organik cevher, enzim.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


semipermeable : a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.


solarium : n. Güneş banyosu, yapılan cam ile kapalı yer, solaryum.


supersoft : a. Çok yumuşak (uzun dalga boylu röntgen ışınları hk).


supra-epicondylar : a. Epikondil üstünde bulunan.


suprascleral : a. Skleranın dış yüzeyinde bulunan.


tylosis : n. Nasır oluşumu, nasırlaşma.