Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labrum nedir?

labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.

labrum glenoidale : Eklem halkası (kıyısı) labium articulare.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


cornification : n. Boynuzlaşma.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


preparatory : a. See: Preparative.


pyromaniac : n. Piromani'ye müptela kişi, piroman.


rabies : n. Kuduz hastalığı,


rectocolitis : n. Rektum ve kalın barsağın iltihabı, rektokolit.


salmonella : n. Bir bakeri türü, gram negatif çubuklar. İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşarlar ve çoğu zaman hastalık meydana getirme özelliği kazanırlar.