Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labrum nedir?

labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.

labrum glenoidale : Eklem halkası (kıyısı) labium articulare.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


hunger : n. Açlık.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


polychromasia : n. n. 1. Çok renk gösterme hail;


polyleptic : a. Müteakip hecmeler ve düzelmelerle seyreden (hastalık).


pot : n. Kalp.


prepucectomy : n. Sünnet derisi (prepuce)'nin ameliyatla kesilip çıkarılması, sünnet.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.


septectomy : n. Burun bölmesini kısmen çıkarma ameliyatı.


serous : a. Serumlu, seröz, sulu, seruma ait, ecrosus