Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labrum nedir?

labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.

labrum glenoidale : Eklem halkası (kıyısı) labium articulare.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


gastrophrenic : a. Mide ve diyaframa ait.


grume : n. Pıhtı.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


orrhaphy- : suff. 1. Ameliyatla onarma, düzeltme anlamına sonek; 2. Dikiş koyma, dikme anlamına sonek.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


phallitis : n. Penis iltihabı.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.


substage : n. Mikroskop tablasının altında kalan kısımlar.


substitute : v. 1. Bir şeyin yerine başka bir şey koymak; 2. Bir şeyin yerine konan başka bir şey, diğeri yerine kullanılan madde (ilaç, v.s.).


thesis : n. Herhangi bir konu üzearinde yapılan belli bir sonuca yönelik bilimsel çalışma, tez.


tophus : n. 1. Gut hastalığında asit ürik tuzlarının oynaklar ve kulak sayvanına oturması ile meydanag elen yumrular, tofus; 2. Tükrük bezleri taşı.