Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

laboratory nedir?

laboratory : n. Laboratuvar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.


dysfunctional : a. Organın çalışmasındaki bozuklukla ilgili, organdaki görev bozukluğuna bağlı.


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


orthostatism : n. Vücduun dik durması.


periureteral : a. Ureteri saran.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.


pyosclerosis : n. Dokuda cerahata bağlı olarak sertleşme meydana gelmesi, iltihabı sertlik piyoskleroz.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


saccharomyces : n. Bir çeşit maya.


scleral : a. Skleraya ait.


seizure : n. Hastalık nöbeti veya bu nöbete tutulma.


thalamus : n. (pl. Thalami). Talamus, beyin kaidesinde bulunan ve üçüncü karıncığa doğru tebarüz eden gri maddeden yapılma kitle.