Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

laboratorian nedir?

laboratorian : n. Labrant.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


heller's operation : n. Yemek borsu ile midenin birleştiği yerdeki kas tabakasının kesilmesi.


hyalophagia : n. am yeme, hiyalofaji.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


masochist : n. İşkenceden hoşlanan kimse, başkasnın yaptığı ağrı verecek hareketlerden cinsel zevk alan şahıs (bir çeşit cinsî sapıklık).


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.